Szukaj

O fundacji:

Fundacja The Barbara Piasecka Johnson Foundation została założona w USA w roku 1974 przez Barbarę Piasecką Johnson, która w swojej szeroko zakrojonej działalności charytatywnej zawsze uważała niesienie pomocy Polakom za jedno ze swoich najważniejszych zadań. Zgodnie z przesłaniem Założycielki, w początkowych latach swojego istnienia Fundacja łożyła fundusze na kształcenie w USA studentów i profesjonalistów z Polski, jak również na inicjatywy związane ze sztuką, medycyną i międzynarodowymi przedsięwzięciami humanitarnymi. W latach 1980-tych i 1990-tych poważną pomoc otrzymały ofiary stanu wojennego, domy samotnych matek, sierocińce, domy spokojnej starości oraz wybrane placówki służby zdrowia.
W roku 1992 Fundacja The Barbara Piasecka Johnson Foundation założyła działającą w Polsce i noszącą polską nazwę Fundację Barbary Piaseckiej Johnson.
Głównym i fundamentalnym celem Fundacji Barbary Piaseckiej Johnson jest obecnie niesienie pomocy dzieciom z autyzmem i ich rodzinom. Dlatego właśnie Fundacja przyczyniła się do powstania Fundacji-Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.
Barbara Piasecka Piasecka Johnson przekazała na rzecz programu pomocy dzieciom z autyzmem całą swoją kolekcję malarstwa polskiego. Obrazy z tej kolekcji sprzedane zostały podczas odbywających się w USA aukcji charytatywnych, zaś uzyskane fundusze umożliwiają działalność i rozwój Fundacji-Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku oraz kilku innych placówek terapeutycznych w Polsce.
Fundacja-Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka zatrudnia najwyższej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Wielu z nich, przy wsparciu Fundacji Barbary Piaseckiej Johnson, kształciło się w wiodących światowych placówkach zajmujących się pomocą osobom z autyzmem. Poza terapią małych dzieci Instytut prowadzi szkolenia terapeutów, lekarzy, rodziców i pedagogów z całego kraju. Prowadzi badania naukowe i organizuje międzynarodowe sympozja naukowe poświęcone zagadnieniom związanym z autyzmem. Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, którego zasięg oddziaływania już wykracza poza granice Polski, jest placówką na prawdziwie światowym poziomie. Więcej www.iwrd.pl
Musisz uaktualnić Flash Player’a
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.